Stichting ARTzaanstad

De stichting ARTzaanstad heeft ten doel het bevorderen van de eigentijdse kunst, dit in de ruimste zin van het woord zonder daarbij winst te beogen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het evenement ARTzaanstad profileert zich als onderscheidende kunstbeurs in de regio. Dit jaarlijks terugkerende evenement is er voor de kunstenaars en kunstliefhebbers, zonder tussenkomst van galeries. Hierdoor ontstaat een laagdrempelige kunstbeurs met kunst voor iedereen. Al het werk dat getoond wordt gedurende de beurs is niet alleen te koop, maar ook te huur. ARTzaanstad is een waardevolle toevoeging op de culturele agenda van Zaanstad. Door het aantrekken van mediapartners zet de Stichting ARTzaanstad in op meer bekendheid buiten de Zaanstreek. Samen met ondernemers, gemeente en media wil ARTzaanstad het belang van de streek in de metropoolregio benadrukken.

Stichting ARTzaanstad staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder het dossiernummer 59687924. Bij de Belastingdienst staat de stichting geregistreerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en culturele ANBI onder fiscaalnummer 8536 05 002.

Bestuurssamenstelling (onbezoldigd)
Menno Krijger (voorzitter),
Remmelt Loos van Meijel (penningmeester),
Harold Linker (secretaris).

Postadres
Stichting ARTzaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam

Contact
T (075) 61 41 210
(Artzaanstad)