Kunsteducatieproject 'De meester en zijn pupil'

“Every child is an artist. The Problem is how to remain an artist once we grow up.“ - Pablo Picasso (1881-1973)

Ongeveer 20 leerlingen uit groep 7 en 8 van diverse Zaanse scholen zullen onder begeleiding van circa vijf leerlingen van Compaen VMBO en docent Rob Cerneus werken aan een levensgroot doek, geïnspireerd op de "Guernica" van Picasso uit 1937. De voltooiing van het doek vindt plaats op vrijdag 25 mei a.s., de openingsdag van het Artzaanstad Event 2018, en maakt onderdeel uit van het openingsprogramma. Het doek krijgt na de onthulling een prominente plek op de beurs.

Tien dagen voorafgaand aan het event zal de groep bestaande uit leerlingen van verschillende Zaanse basisscholen voor het eerst samenkomen bij Artzaanstad. Tijdens de informatiebijeenkomst zal Rob Cerneus de leerlingen meer vertellen over het project, de totstandkoming van het doek van Picasso en zal hij de verbinding naar het heden maken. Ook wordt er begonnen met het maken van de eerste schetsen.

Op de openingsdag van het event komt de groep weer samen en wordt het kunstwerk afgemaakt onder toeziend oog van niet alleen de Maestro, maar ook de bezoekers van het Artzaanstad Event!

Rob Cerneus: “Wij zien meester en zijn pupil als een pilot, waaraan we – na gebleken succes – heel graag een vervolg willen geven bij Artzaanstad. Er is de afgelopen maanden veel contact geweest met de betrokken onderwijsinstanties en iedereen is enthousiast en staat te springen om een vervolg met bijvoorbeeld iedere keer een ander kunstwerken of thema centraal. We vinden het erg belangrijk om als culturele organisatie weer aandacht te besteden aan kunsteducatie”.

Over "Guernica"
Het kunstwerk toont het bombardement op de stad Guernica tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Paradoxaal genoeg schilderde Picasso de verschrikkingen van die oorlog ontzettend ontwapenend en wonderschoon. Het onderwerp van het doek wekt ook vandaag de dag associaties op met bijvoorbeeld de verwoestende oorlog in Syrië. Daarmee is het ruim tachtigjarige doek anno 2018 nog steeds actueel. 

Over Rob Cerneus jr.
Rob Cerneus jr. (Purmerend, 1977) is een beeldend kunstenaar die sterk gelooft in de traditionele band tussen beeldhouwen en tekenkunst. Zijn tekeningen zijn zowel autonome kunstwerken als studies voor zijn beeldhouwwerken. Cerneus jr. heeft zijn opleiding gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Hij is opgeleid tot eerstegraads docent beeldende kunst en autonoom beeldend kunstenaar met als afstudeerrichting tekenen en beeldhouwen.Cerneus jr. is een beeldend kunstenaar die de verbeelding van het gefragmenteerde menselijk lichaam als grootste uitdaging beschouwt. Door gebruik te maken van de unieke eigenschappen van het ruwe materiaal en bijzondere toevoegingen zorgt hij ervoor dat het uiteindelijke beeld aan de standaarddefinitie van een torso wordt onttrokken.

"Guernica" - Pablo Picasso

Rob Cerneüs met enkele van zijn leerlingen